Doświadczenie

Od 17 lat badamy rynek. Szukamy nowych rozwiązań w badaniach społecznych, słuchamy ludzi. Wyniki prac publikujemy w periodykach i publikacjach

Zaplecze

Nasza siedziba w Olsztynie w Koszarach Funka to centrum zarządzania panelami. Nowoczesna infrastruktura i kompetetni ludzie, którzy koordynują prace na terenie całej Polski

Pytania i odpowiedzi

Panel Obywatelski
Panel Obywatelski, oprócz oczywistych korzyści w zakresie komunikacji z mieszkańcami, a także korzyści wizerunkowych, daje możliwość optymalizacji kosztów realizacji badań opinii. Już w pierwszym roku funkcjonowania panelu jednostkowy koszt pomiaru jest zdecydowanie niższy niż w przypadku badań ad hoc. W kolejnych latach koszt ten jest jeszcze niższy! W praktyce dzięki panelowi obywatelskiemu miasto może realizować więcej badań za niższą kwotę!.
Procedura uruchomienia panelu jest bardzo prosta. Na jednym spotkaniu omawiamy zasięg panelu oraz jego próbę. Następnie w ciągu jednego dnia przygotowujemy kosztorys. Kolejne ustalenia są czysto techniczne. W ciągu 7 dni przygotowujemy kompletny, zindywidualizowany do potrzeb jednostki administracyjnej plan uruchomienia i wdrożenia panelu.
Czas uruchomienia Panelu Obywatelskiego jest kwestią indywidualną dla każdego panelu. Procedura uruchomienia obejmuje wiele aspektów takich jak: aspekty techniczne, rozpropagowanie inicjatywy w środowisku lokalnym, kontakt z mediami, konferencje i konsultacje. Z reguły procedura ta trwa nie dłużej niż 4 tygodnie. Po tym czasie możemy przystąpić do rekrutacji panelistów.
Z założenia Panel Obywatelski jest standaryzowaną formą dialogu.  Takie formy dyskusji jak Facebook, czaty publiczne, fora (w ramach panelu) są możliwe, ale wyłącznie w przypadku wcześniejszego ich zaplanowania.